LIBURUTEGIA

Zubileta Eskolan beharrezkotzat jotzen dugu eskola-irakaskuntzak hainbat motatako testuen erabileran trebeak diren irakurleak sortzen laguntzea, kultura transmititzeko eta zabaltzeko bide desberdinen aurrean jarrera gogoetatsuak eta kritikoak sustatzea, eta aisialdirako gune garrantzitsu gisa irakurketarekiko interesa piztea.